Thursday, July 5, 2012

Just answer . . . (alias 'mung njawab')

Ana kanca SMA ku sing takon, "sebenere alesane ente melu organisasi kuwe apa??? kayane awit mbiyen kuwe melu organisasi terus lan dadi 'wong nomer siji' terus...". Akhire aku jawab kaya kiye...
Alasan lan tujuane :

1. Karena aku seneng melu organisasi
2. Akeh pengalamane
3. Bener-bener nguji kepribadiane aku
4. Aku bisa belajar saking wong liya lan kejadian-kejadian sing aku temui
5. Aku pengin ngerti sisi lain saking wong-wong sing luwih duwur jabatane karo aku (rektor utawa kepsek)
6. Niate aku ibadah go wong liya, mbeneri sing bisa aku beneri
7. Nggo persiapan sedurunge aku mlebu dunia kerja karo masyarakat
8. nambahi link (koneksi) nggo nambahi sadulur go silaturahmi
9. Kena go sangu cerita mbesuk go anak, putu lan bojo
10. Aku esih pengin belajar, nah organisasi kuwe tempat sing pas go belajar sakabehane...

Sing jelas aku melu, karena bener-bener wis diatur nang gusti Allah jalane kaya kiye... Aku percaya, apa bae sing aku jalani lan alami, sakabehane kuwe jalan sing paling apik sing dipilihna nang gusti Allah. Mulane dewek kudu bener-bener jalani kuwe kareben bisa luwih cedhak karo Gusti Pangeran Sing Gawe Urip...


Saya percaya, apa pun yang saya jalani dan alami...
Seluruhnya adalah jalan yang paling baik yang dipilihkan Allah SWT...
Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjalani kehidupan itu agar semakin dekat dengan Allah Yang Pemberi Hidup...
 
-' The Little Prince '-

No comments:

Post a Comment